Startsida > Klubben > Kommittéer

KOMMITTÉER

För att vår golfklubb ska kunna fungera fordras ett stort engagemang från våra medlemmar. Detta sker huvudsakligen genom våra olika kommittéer

Vill man lära känna flera medlemmar och få förståelse för hur klubben fungerar, är deltagande i kommittéearbete ett utmärkt sätt. Du som känner lust och nyfikenhet ta kontakt med någon kommitté eller med kansliet.

GOLF ÄR ROLIGT!

KLUBBVERKSAMHET GÖR GOLF ÄNNU ROLIGARE!

DAMER

Damernas ”onsdagstävlingar” kommer att starta den 17 april 2024

Anmälan ska ske via Min Golf, senast kl. 20.00 måndagen innan kommande onsdagstävling.
Markera om ni spelar förmiddag (tidig start) eller kväll (sen start.
Förmiddagsstart sker löpande efter oldboys, ca. kl. 09.00-10.00.
Förutom 17 april, 24 april, 11 sep och 25 sep då vi har shotgun start kl. 09.30.
Eftermiddagsstart kl. 16.34 eller 16.42.
Startlista tillgänglig tisdag kl. 17.00 i Min Golf
Startavgift 60 kr, Swishas till 123 529 7965. Ange namn och tävlingsdatum.
Om du även deltar i ”närmast hål” (hål nr 11) Swishar du 70 kr.

Utskrivna scorekort kommer att finnas i damrummet 15 minuter före första start. Där hittar ni även ev. information om dagens tävling. Efter spel läggs scorekorten underskrivna och uträknade i den brevlåda som finns på väggen i damrummet.
När du gör birdie på onsdagstävlingarna, glöm inte sätta ditt namn och datum på ”Birdieträdet”

Eclectic
Under året har vi en Running Eclectic där våra onsdagstävlingar ingår.
Spelaren för själv upp antal bruttoslag och datum på anslagstavlan i damrummet, varje gång resultatet förbättras.

/Damkommittén

Vi vill skapa förutsättningar för en trevlig, social samvaro genom golfspel. Vi vill få med fler damer på våra tävlingar. Vi vill medverka till att bevara och förstärka en trevlig klubbanda. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta någon av oss i DK!

Vid frågor kontakta Annicka Lindholm, telefon 070-926 0636, Ann-Marie Jonsson telefon 070-68 52 849 eller Gudrun Uhlmann telefon 070-30 99 019

Tävling

Ansvarar för klubbens egna,
samt för de tävlingar som klubben
åläggs av Smålands GF samt
SGF att arrangerar.

Kontaktperson
Magnus Rosén
magnus@holmro.se
Mobil: 070-62 47 270

HCP

Spela vidare och registrera alla ronder, både bra
och dåliga, så kommer det snart bli mer korrekt.
Du får den handicap du ska ha. Kanske inte den du vill ha… 
Det är ett nytt system och bör inte jämföras för mycket med den tidigare handicapen.

Kontakta klubben om du pga. sjukdom eller skada behöver ändra ditt hcp.

Ban

Mål: Att med bibehållande av varje banas
karaktär lämna förslag till utformning och
utveckling av våra banor, så att dessa är
intressanta och utmanande för alla
kategorier medlemmar och gäster.

Kontaktperson
Mats Wellermark
wellermark59@hotmail.com
Mobil: 070-86 34 292