Startsida > Tävling

Tävlingsgreenfee

Avgift
Greenfeegäst
Senior 300 kr
Junior 200 kr

Värnamo GK 
Distansmedlem 200 kr
Postkodsmedlem 200 kr

Ingen avgift
Smålands GDF Greenfeebiljett 
Greenfee genom Hotell
Värnamo GK GreenfeebiljettStartavgifter klubbtävlingar

Startavgifter Singeltävling
Senior 125kr 
Junior 100kr 

Startavgifter Partävling
Senior/Junior 240kr/lag

När brunch, lunch m.m. ingår i tävlingen tillkommer extra avgift.
Information finns vid anmälan till tävling via GIT

Golfbil på tävling - läkarintyg eller godkännande av tävlingsledning krävs

Allmänna bestämmelser

Anmälan till tävling görs via "Min golf" senast kl. 24.00 4 dagar före tävlingsdagen, om ej annat anges.

Tävling inställes om den inte samlat minst 5 deltagare. Tävling med valfri partner och starttid förklaras i sådant fall ogiltig i efterhand och startavgifterna återbetalas. Klass som vid anmälningstidens utgång samlat färre än 5 deltagare slås samman med närmaste HCP-klass.

Tävlingar spelas enligt SGF:s "Regler för golfspel" samt klubbens särskilda tävlingsbestämmelser och lokala regler. Juniorer tävlar i ordinarie HCP-klasser om inget annat anges.

Startlista finns på Golf.se dagen före tävlingsdagen. Första start om ej annat anges är kl. 08.00.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet inkl. starttiderna.

Du ser väl till att uppdatera ditt Handicap på nätet "Min golf".

Prisutdelning;
Sker som regel omedelbart efter alla tävlingar.
Pristagare skall närvara eller vid giltigt förfall, anmäla ombud senast vid inlämnande av scorekort till tävlingskansliet även meddela namn på ombudet i annat fall utgår priset.