Startsida > Medlem

VILL DU BLI MEDLEM?

Här kan du ansöka om medlemsskap.

Medlemsansökan

REDAN MEDLEM?

Här kan du logga in på medlemssidor

Medlemssida

Våra medlemskap 2024

Junior < 10 år

Avgift 490 kr

Fram till och med det år du fyller 10 år kan du vara juniormedlem i denna kategori. Som juniormedlem har du utöver helt fritt spel på banan möjlighet att vara med i de träningsaktiviteter som anordnas i de olika träningsgrupperna - se här.

Tack vare de bidrag vi får till vår ungdomsverksamhet, är avgifterna kraftigt subventionerade. 

Städavgift/ Nej - Spelrätt / Nej

Junior 11-16 år

Avgift 1740 kr

Från det år du fyller 11 år och fram till och med det år du fyller 16 år, kan du vara juniormedlem i denna kategori. Som juniormedlem har du utöver helt fritt spel på banan möjlighet att vara med i de träningsaktiviteter som anordnas i de olika träningsgrupperna.

Tack vare de bidrag vi får till vår ungdomsverksamhet, är avgifterna kraftigt subventionerade. 

Städavgift/ Nej - Spelrätt / Nej

Junior 17-21 år

Avgift 2190 kr

Från det år du fyller 17 år och fram till och med det år du fyller 21 år, kan du vara juniormedlem i denna kategori. Som juniormedlem har du utöver helt fritt spel på banan möjlighet att vara med i de träningsaktiviteter som anordnas i de olika träningsgrupperna.

Tack vare de bidrag vi får till vår ungdomsverksamhet, är avgifterna kraftigt subventionerade. 

Städavgift 375 kr - Spelrätt / Nej

Yngre senior 22-25 år

Avgift 3090 kr

Nytt medlemskap Yngre senior ålder 22-25 år. Du är fullvärdig medlem och har utöver helt fritt spel på banan och full tillgång till alla träningsmöjligheter också möjlighet att spela på ett flertal av våra grannklubbar till reducerad greenfee.

Städavgift 375 kr - Spelrätt / Nej

Senior > 26 år

Avgift 6260 kr

Från det år du fyller 26 år övergår du till att bli medlem som senior. Det första året kan du hyra en spelrätt för 500 kr. Avgiften faktureras i två steg, vilket innebär att 60 % av avgiften faktureras i januari och resterande del i maj.

Vid vårmötet i april, finns möjlighet att besluta om en viss tilläggsdebitering för denna medlemskategori. Vanligtvis uppgår denna tilläggsdebitering till någon hundralapp. Du är fullvärdig medlem och har utöver helt fritt spel på banan och full tillgång till alla träningsmöjligheter också möjlighet att spela på ett flertal av våra grannklubbar till reducerad greenfee.

Om du kommer in som ny medlem i klubben under säsongen, gäller följande för avgift och spelrätt. Från och med den 15 juli reduceras avgiften med 30 % för det innevarande året, från och med 15 augusti med 50 % och från och med den 15 september betalar du full avgift som då gäller det för resten av det innevarande året samt för det nästkommande året.

Oavsett din ålder har du då också rätt att hyra en spelrätt för 500 kr för det innevarande året och från och med den 15 september gäller hyran för resten av det innevarande året samt för det nästkommande året.

Städavgift 375 kr - Spelrätt / Ja

Senior > 80 år

Avgift 3150 kr

Från det år du fyller 80 år kan du välja att bli medlem som senior av denna kategori. Du betalar en reducerad avgift och du får då spela under de tider då banan är mindre utnyttjad, vardagar fram till kl. 15:00 och lördag/söndag efter kl. 15.00. Vill du spela under övrig tid på vardagar eller helger, betalar du en reducerad greenfee på 200 kr.

Om du kommer in som ny medlem i klubben i denna kategori kan du, i stället för att köpa en spelrätt, hyra en för 500 kr. 

Städavgift 375 kr

Spelrätt / Ja

Distansmedlem > 22 år

Avgift 2390 kr

Medlemskapet som distansmedlem är till för dig som inte bor i närheten av Värnamo Golfklubb, men på något sätt har anknytning hit. Kravet är att du bor (är skriven) på en ort, mer än 10 mil från Värnamo Golfklubb.

Detta medlemskap innebär att du betalar en reducerad fast avgift och en lägre greenfee på 200 kr vardag som helg, förutom under hela juli månad då du spelar gratis. Du behöver inte ha spelrätt, men har du spelrätt reduceras din fasta avgift.

Städavgift / Nej

Spelrätt / Nej

Postkodsmedlem > 22 år

Avgift 2480 kr

Medlemskapet som postkodsmedlem är till för dig som spelar ganska lite. Då betalar du en reducerad fast avgift och en lägre greenfee på 200 kr vardag som helg. Kravet för att kunna vara Postkodsmedlem är att du bor (är skriven) inom något av postnummerområdena 331XX, 33012, 33015, 33017 eller 33018. Antalet postkodsmedlemskap är begränsat till 200 och du behöver inte ha spelrätt, men har du spelrätt reduceras din avgift.

Städavgift 375 kr

Spelrätt / Nej

Nybörjar medlemskap > 22år

Avgift 2995 kr

Som ny golfspelare finns nybörjar medlemskap. Kravet är att du under något av de två senaste åren har gått en grönt-kort-kurs på Värnamo Golfklubb. Det innebär att du det första året betalar en reducerad avgift och det krävs ingen spelrätt. Andra året stiger avgiften med 1000 kr och du måste då ha en spelrätt, eller hyra en för 500 kr.

Det andra året faktureras avgiften i två steg, vilket innebär att 60 % av avgiften faktureras i januari och resterande del i maj. Det tredje året är tanken att du ska ta steget fullt ut och bli medlem som senior. Om du kommer in som ny medlem i klubben från och med den 1 augusti reduceras avgiften med ytterligare 50 %.

Städavgift / Nej

Spelrätt / Nej

Har du gått den digitala utbildningen Grönt Kort 2023 el. 2024 på Svenska golfförbundets hemsida Kan vi erbjuda medlemskapet med en höjning på 500kr. Kostnad för 1.a säsongen 3495kr. (gäller seniorer fr. 26år)

ComeBackMedlem > 22 år

Avgift 2995 kr

Om du tidigare har varit medlem i Värnamo Golfklubb, men inte de tre senaste åren, har du möjlighet att komma tillbaka som comebackmedlem. Det innebär att du det första året betalar en reducerad avgift och det krävs ingen spelrätt.

Andra året stiger avgiften med 1000 kr och du måste då ha en spelrätt, eller hyra en för 500 kr. Det tredje året är tanken att du ska ta steget fullt ut och bli medlem som senior. 4

Om du kommer in som ny medlem i klubben från och med den 1 augusti reduceras avgiften med ytterligare 50 %.

Städavgift / Nej

Spelrätt / Nej

Passiv

Avgift 490 kr

Den som är fullvärdig medlem i klubben, men vill göra ett uppehåll i spelet, kan bli passiv medlem. Med medlemskap som passiv följer inga spelrättigheter på banan förutom 2st. 9-håls runder eller 1st. 18 håls runda,(ska bokas genom receptionen) men du får givetvis utnyttja träningsmöjligheterna på klubbens träningsområden.

Städavgift / Nej

Spelrätt / Nej

Köp en spelrätt

Vi har spelrätter till salu. Kontakta Åsa på kansliet på telefon 037023991 eller mail till asa@varnamogk.se

Om du köper spelrätten direkt av klubben kostar den då 8000 kr. Du kan välja att betala hela summan vid köpet, alternativt kan du betala via autogiro på 12 månader (683 kr/månad), 24 månader (342 kr/månad) eller 36 månader (228 kr/månad). Vid eventuellt utträde ur klubben betalas resterande skuld i sin helhet.

Man kan också köpa en spelrätt som finns till salu och priset för spelrätten överenskoms då mellan säljare och köpare. Hör av dig om du vill ha information om spelrätter som finns till salu. Köparen ska godkännas av klubben som ny medlem och klubben sköter administrationen av köpet till en avgift på 500 kronor. Medlem som vill sälja sin spelrätt ansvarar själv för detta.

Sälj en spelrätt

Vill du sälja din spelrätt?
Klubben hjälper till att administrera försäljningen genom att lägga ut en lista med spelrätter till salu. Klubben har ett antal spelrätter att sälja; de kostar alltid 8.000 kronor. Du bestämmer själv priset på din spelrätt (glöm inte att klubben tar en administrativ avgift på 500:-). Finns fler spelrätter till salu för samma pris gäller först in, först ut.

När säljare och köpare är överens om priset, tar man kontakt med kansliet som sköter om det formella:

1.Kontrollerar att alla skulder är betalda
2.Godkänner köparen som medlem
3.Tecknar ett överlåtelseavtal som alla parter skriver på
4.Handhar de ekonomiska transaktionerna
5.Tar hand om det gamla spelrättsbeviset och ställer ut ett nytt

Betalning

Information ang. betalning kommer uppdateras under året.

 

Utträde

Anmälan om utträde eller medlemskapsändring ska lämnas skriftligt via mail, eller brev innan den 31/12.

Vid inträde i klubben ska vissa kategorier inneha spelrätt. Kan köpas från klubben för 8000 kr eller från annan medlem till överenskommet pris. Spelrätt ska innehas från det år man fyller 26 år. Vill man pröva på att vara medlem i Värnamo GK och vara fullvärdig medlem, kan man under ett år hyra en spelrätt. Detta kostar 500 kronor utöver ordinarie medlemsavgift för kategorin.

Anmälan om utträde eller medlemskapsändring ska lämnas skriftligt via mail, eller brev innan den 31/12. Årsavgiften betalas i sin helhet 20 dagar efter fakturadatum. Spelrätten kan betalas via autogiro och kan delas upp på 12, 24 eller 36 månader, kontakta klubben för blankett. Vid utträde ur klubben erläggs resterande skuld i sin helhet.